Добавяне на нова страница - меню

Добавяне на нова страница - как да изберем меню, в което да се помести новата страница?

Тук трябва да отбележите в кое меню искате да поместите Вашата нова страница.

1. Главното меню се намира най-отгоре в страниците

2. Подменюто е странично меню

3. Ако изберте опция "И на двете" то вашата нова страница ще се появява и в двете менюта.

4. При избиране на опция "Нито едно", вашата нова страница няма да фигурира в нито едно от двете менюта - тя ще бъде поместена единствно във Футър (най-долу в страницата)

ЗАПИТВАНЕ
Име:
E-mail:
Телефон:
Вашето запитване:
Код за сигурност: