Конфигурация на блок 'Новини' - Мета данни

Как да конфигурираме Мета данните в блок "Новини"

Мета данните служат като пъвроначална информация към браузъра за страницата. Тук, полетата са попълнени по подразбиране, но Вие можете да промените данните.

1. Това поле определя как ще се казва блока - в случая той се казва "Новини", но вие можете да го промените според предпочитанията си или темата на уебсайта.

 Например можете да го промените на: "Новини за завършени от фирмата обекти" или "Новини за предстоящи събития"

2. Описанието също може да е свързано с темата на новините, които ще публикувате, но то трябва да е много кратко!

3. Можете да добавите още ключови думи, разделени със запетаи, според темата на новините.

ЗАПИТВАНЕ
Име:
E-mail:
Телефон:
Вашето запитване:
Код за сигурност: