Конфигурация на блок 'Новини' - Новини

Как да конфигурираме блок "Новини"

Вие можете сами да определяте броя новини, които да се показват.

1. В полето "Брой новини на страница" може да определите точно колко новини ще се съдържат в една страница. В случая лимита е определен на 10 бр. Всяка следваща новина минава на 2 стр. и т.н.

2. Брой последни новини - това е броят новини, които ще се появяват в "Страничен модул за бърз достъп" отстрани на страницата, ако той е активен.

ЗАПИТВАНЕ
Име:
E-mail:
Телефон:
Вашето запитване:
Код за сигурност: