Конфигурация - Главно меню

Как да подредим главното меню в нашия уеб сайт?

Можем да определим реда, в който да се позиционират отделните категории в главното меню. Това става лесно със стрелките за нагоре и надолу.

Категории, които съдържат в себе си подкатегории се изобразяват с малка иконка на папка, като в примерната кат. "Услуги".

От колонка "Статус" се разбира коя категория присъства (в зелено) и коя не е активна и не присъства в главно меню (в червено) 

В колонка "Модул" лесно можете да разберете към кой основен раздел принадлежи дадена категория.

Можете да изтриете само част от категориите. Тези, които са основни и нямат тази опция (червено хиксче), можете просто да Деактивирате и няма да са видими в сайта Ви.

Редактиране на категория от главното меню

При натискане на иконката с моливче, вие можете да редактирате някои подробности за дадена категория. В примера сме в редактора на кат. "Контакти"

В зависимост от категорията можем да зададем индивидуален път (линк) , накъдето да води тя при клик.

Можем да я направим "Неактивна връзка" като тя няма да се отваря при клик, а само ще отваря още подкатегории, ако има такива.

Сатус на връзката

Можем да изберем дали категорията да бъде активна и ще присъства в главно меню, или не - като изобщо няма да фигурира в главно меню.

Добавяне на нова връзка

Първо трябва да напишем името на новата връзка, както и да изберем език.

След това къде ще фигурира новата връзка - дали да е в главно меню или да е част от друга категория.

В зависимост от категорията можем да зададем индивидуален път (линк) , накъдето да води тя при клик.

Можем да я направим "Неактивна връзка" като тя няма да се отваря при  клик, а само ще отваря още подкатегории, ако има такива.

В поле "Подредба" можем бързо и лесно да преценим на коя позиция да сложим новата връзка.

Сатус на връзката

Можем да изберем дали категорията да бъде активна и ще присъства в главно меню, или не - като изобщо няма да фигурира в главно меню.

ЗАПИТВАНЕ
Име:
E-mail:
Телефон:
Вашето запитване:
Код за сигурност: